Home
Informatie
Screenshots
"); define("RIGHT", "Nieuws
Laatste versie, Bookcase 2.0"); define("CONTENT", "Welkom op de Bookcase.nl.

In Bookcase kunt u eenvoudig en overzichtelijk uw voorraad, klanten, catalogi, mailings, correspondentie en facturen beheren.
Met de tekstverwerker in Bookcase kunt u boekbeschrijvingen met de gewenste opmaak bewaren.

Bookcase kan 3 verschillende versies van n boekbeschrijvingen opslaan. Zo kan een aparte Catalogi, Beurs en of Internet beschrijving per boek worden opgeslagen.

In Bookcase kunt u de voorraad en de klanten onderverdelen in handige mappen.

Foto's van boeken, prenten en manuscripten kunnen in Bookcase opgeslagen worden bij de boekbeschrijving.

In Bookcase kunt u zelf extra velden toevoegen aan boekbeschrijvingen of klanten.

Met de bijgeleverde template en label-editor kunt u de boekbeschrijving, catalogi, mailings en aanbiedingen in elk gewenste opmaak uitvoeren naar een tekstverwerker, bijvoorbeeld Word.

Bookcase kan exporteren naar bijvoorbeeld AntiQBook, ILAB-LILA, ABAA, e.d. zodat u eenvoudig een selectie van uw voorraad op Internet kunt plaatsen.

De grootste antiquaren in Nederland werken al met Bookcase.

Dus waarom niet?

Bookcase Nederland
Postbus 297
1970 AG IJmuiden
0255-516023
info@bookcase.nl
"); define("EMAILADDRESS_FROM_TEKST", "Bookcase.nl"); define("EMAILADDRESS_FROM", "no-reply@bookcase.nl"); ?> $value) { $template = str_replace($key, $value, $template); } return $template; } function replace_special_chars($s) { $chars = array( "" => "A", "" => "A", "" => "A", "" => "AE", "" => "E", "" => "E", "" => "I", "" => "I", "" => "D", "" => "O", "" => "O", "" => "O", "" => "O", "" => "U", "" => "U", "" => "a", "" => "a", "" => "a", "" => "ae", "" => "e", "" => "e", "" => "i", "" => "i", "" => "o", "" => "o", "" => "o", "" => "o", "" => "o", "" => "u", "" => "u", "" => "A", "" => "A", "" => "A", "" => "C", "" => "E", "" => "E", "" => "I", "" => "I", "" => "N", "" => "O", "" => "O", "" => "U", "" => "U", "" => "Y", "" => "B", "" => "a", "" => "a", "" => "a", "" => "c", "" => "e", "" => "e", "" => "i", "" => "i", "" => "n", "" => "o", "" => "o", "" => "u", "" => "u", "" => "y", "" => "y"); $s = str_replace(array_keys($chars),$chars,$s); return $s; } ?>addElement('header','myheader','Informatie aanvraag Bookcase'); $form->addElement('text','firstname','Voornaam:', 'size=40'); $form->addRule('firstname', 'Vul een voornaam in', 'required', null, 'client'); $form->addElement('text','lastname','Achternaam:', 'size=40'); $form->addRule('lastname', 'Vul een achternaam in', 'required', null, 'client'); $form->addElement('text','organization','Organisatie:', 'size=40'); $form->addElement('text','email','E-mail:', 'size=40'); $form->addRule('email', 'Vul een e-mailadres in', 'required', null, 'client'); $form->addElement('radio','info','Informatie categorie:','Informatie aanvraag','informatie!'); $form->addElement('radio','info', null,'Contact opnemen','contact!'); $form->addElement('radio','info', null,'Demo pakket','Demo!'); $form->addElement('textarea','comment','Opmerkingen/vragen:', 'rows=10, cols=50, wrap=hard'); $form->addElement('submit','mailinfo','Aanvraag versturen'); if ($form->validate()) { // $form->process('save_product'); } $r .= $form->toHTML(); return $r; } // Mail info function mailinfo($data) { // Set e-mail address $toAddress = "info@acenius.com"; $toName = "info aanvraag bookcase"; // Create e-mail message $headers = "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n"; $headers .= "X-Priority: 3\n"; $headers .= "X-MSMail-Priority: Normal\n"; $headers .= "X-Mailer: php\n"; $headers .= "From: \"".EMAILADDRESS_FROM_TEKST."\" <".EMAILADDRESS_FROM.">\n"; $headers .= "To: \"".$toName."\" <".$toAddress.">\n"; // Message (all products in shopping_cart) $message = 'Informatie aanvraag:

'; foreach($data as $key => $value) if ($key <> "mailinfo") $message .= $key . ": " .$value. "
"; // Mail now if (@mail($toAddress, "Bookcase informatie aanvraag", $message, $headers)) $r = 'Bedankt uw informatie aanvraag is ontvangen'; else $r = 'Helaas is uw informatie aanvraag niet ontvangen, probeer het opnieuw.'; return $r; } '; $r .= ''; $r .= 'Boeken'; $r .= ''; $r .= ''; $imagename1 = SITE_URL . '/includes/functions/popup.php?image=book/bookcase1.jpg'; $imagename2 = SITE_URL . '/includes/functions/popup.php?image=book/bookcase2.jpg'; $imagename3 = SITE_URL . '/includes/functions/popup.php?image=book/bookcase3.jpg'; $imagename4 = SITE_URL . '/includes/functions/popup.php?image=book/bookcase4.jpg'; $r .= ''; $r .= ''; $r .= ''; $r .= ''; $r .= ''; $r .= ''; $r .= 'Selecties'; $r .= ''; $r .= ''; $imagename = SITE_URL . '/includes/functions/popup.php?image=selection/selection1.jpg'; $r .= ''; $r .= ''; $r .= ''; $r .= 'Export'; $r .= ''; $r .= ''; $imagename = SITE_URL . '/includes/functions/popup.php?image=import_export/import_export1.jpg'; $r .= ''; $r .= ''; $r .= ''; return $r; } ?>